Planten doen het alleen goed als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. We noemen dit groeivoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld licht, lucht en water. Zoals planten bepaalde groeivoorwaarden hebben, geldt dit ook voor de missie van Wiebe en Gerdine. Allereerst is Gods zegen een onmisbare voorwaarde. Maar ook jouw betrokkenheid is van groot belang.

Betrokken zijn bij Novo Rebento kan op verschillende manieren. We hebben dit samengevat in 4 kernwoorden:

  • Meeleven
  • Meebidden
  • Meegeven
  • Meedoen

Meer informatie vind je onder de betreffende kopjes. Ook kan je voor vragen opnemen met ons Home Team.

Meeleven

Wiebe en Gerdine zien hun missie niet als een privéaangelegenheid. Zij willen er samen met jou invulling aan geven. Dat vraagt om jouw betrokkenheid en meeleven.

Meegeven

Geven aan Novo Rebento is investeren in de bouw van Gods Koninkrijk in Mozambique. Door mee te geven maak je het missiewerk mede mogelijk. Voor zowel de uitzending van Wiebe en Gerdine als de projecten is jaarlijks geld nodig.

Meebidden

Gods zegen is een onmisbare groeivoorwaarde. Hier mogen we Hem om vragen in het gebed. We mogen bidden met verwachting van nieuwe bloei.

Meedoen

Novo Rebento geeft jou ook de mogelijkheid om zelf actief mee te doen. Dat kan zowel hier in Nederland als daar in Mozambique.