Gods zegen is een onmisbare groeivoorwaarde. Hier mogen we Hem om vragen in het gebed. We mogen bidden met verwachting van nieuwe bloei.

Wiebe en Gerdine hebben in hun missie te maken met uitdagingen. Ze worden in hun dagelijkse leven geconfronteerd met culturele verschillen. Ook hebben ze bij hun werk een minder vaste taakomschrijving. Daarom zullen ze vaker moeten improviseren. Bovendien kan hun visionaire betrokkenheid een risico zijn dat ze te veel worden ‘opgeslokt’ door hun werkzaamheden. Tenslotte is er in Mozambique nog steeds veel bijgeloof en zwarte magie, ook onder christenen. Hoewel we als christenen ons hiervan bevrijd mogen weten, is de confrontatie hiermee voor Wiebe en Gerdine een dagelijkse realiteit.

Dit zijn allemaal redenen om God om Zijn hulp en nabijheid te vragen. Het is belangrijk dat Wiebe en Gerdine worden gedragen door regelmatig gebed! Daarom worden in de nieuwsbrieven en actueel berichten bid- en dankpunten vermeld.

Deze gebedspunten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Er kan bijvoorbeeld voor worden gebeden op bijbel- en gebedskringen, maar ook in persoonlijk gebed. Het is erg fijn wanneer u wilt meebidden! Dat is erg belangrijk. Meld je daarom aan als lezer van de nieuwsbrieven en actueel berichten.