Geven aan Novo Rebento is investeren in de bouw van Gods Koninkrijk in Mozambique. Door mee te geven maak je het missiewerk mede mogelijk. Voor zowel de uitzending van Wiebe en Gerdine als de projecten is jaarlijks geld nodig.

Home Team Novo Rebento wil minimaal € 30.000 per jaar bijdragen. Dit is bestemd voor:

  • 50% uitzendingskosten, waaronder een vergoeding voor levensonderhoud, premies voor verzekeringen (o.a. ziektekosten en AOW) en reiskosten.
  • 50% projectkosten (zie voor meer informatie onder projecten).

Er zijn verschillende mogelijkheden om financieel bij te dragen aan Novo Rebento, bijvoorbeeld:

  • Door het sponsoren van het lesgeld van een wees of kansarm kind via het sponsorprogramma van de stichting KIMON. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘sponsor een kind’.
  • Door het sponsoren van een specifiek project (bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging). Neem voor mogelijkheden contact op met Home Team Novo Rebento.
  • Door het geven van een periodieke of eenmalige gift (via onderstaand rekeningnummer)

Giften zijn welkom op rekening NL78RABO0156014033 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente inzake Novo Rebento te Alblasserdam. Deze rekening valt onder de ANBI regeling van de kerk. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.