“Voor iedere basisschool een kleuterschool”

In samenwerking met het ministerie van onderwijs van Milange District, is ESPANOR een nieuwe project gestart met als motto: “voor iedere basisschool een kleuterschool”. Vandaag is dit project officieel gelanceerd in aanwezigheid van diverse overheidsfunctionarissen, onderwijzend personeel, staf van ESPANOR en leden van de lokale gemeenschap Manganira.

Het project is dit jaar van start gegaan op 3 basisscholen in Milange District. ESPANOR heeft het onderwijzend personeel getraind in kleuteronderwijs en ook gezorgd voor de startinventaris. Verder is ESPANOR verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding, terwijl de overheid zorgt voor de betaling van het personeel. Vanuit de lokale gemeenschap, speelt de schoolraad een actieve rol in het project.

In een officiële overeenkomst is de samenwerking tussen ESPANOR en de 3 basisscholen officieel vastgelegd. De plechtigheid ging gepaard met diverse interventies. Wiebe ging in op de internationale verklaring van de rechten van het kind, welke Mozambique sinds 1990 onderschrijft. Ieder kind heeft het recht op onderwijs wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de (door God gegeven) talenten.

Bijzonder is dat middels dit project de kinderen op de openbare scholen van Mozambique niet alleen worden voorbereid op het basisonderwijs, maar ook christelijke normen en waarden mee krijgen. Want dat is de missie van ESPANOR: “onderwijs voor hoofd, hart en handen.” Dit project wordt meegefinancierd door Verburg Charity Foundation en Novo Rebento.