Missionair pionier in Dordrecht

“Groot is Uw trouw, o Heer!” Die woorden typeren niet allen onze 8 jaar wonen en werken in Mozambique, maar ook onze eerste weken van re-integratie in Nederland.

Met ingang van 1 september ben ik (Wiebe) benoemd tot missionair pionier bij Missie Dordt. Ik ben dankbaar dat ik daar opnieuw mijn missionaire passie en professie mag inzetten.

De parttime functie sluit mooi aan op de parttime voortzetting van het werk t.b.v. Mozambique. Op die manier mag verder weg en dichterbij Gods koninkrijk worden gebouwd.

Lees voor meer informatie: https://www.izb.nl/nieuwsberichten/wiebe-van-horssen-missionair-pionier-in-dordrecht/