Nieuwe Bloei: diploma-uitreiking aan 117 kleuters!

117 kleuters ontvingen vrijdag 20 november hun pre-school diploma.
117 kinderen die kennis mochten maken met het christelijk geloof.
117 kinderen die goed zijn voorbereid op het basisonderwijs.

Dat is Novo Rebento (Nieuwe Bloei)!

Het was een feestelijk gebeuren: de diploma-uitreiking aan de 117 kleuters die het pre-school programma dit jaar hebben afgerond. Vanuit ESPANOR’s centrum en de 3 dependances in samenwerking met de lokale kerk is dit jaar kleuteronderwijs aangeboden aan meer dan 300 kinderen. Voor de 5-jarige kleuters onder hen was vrijdag 20 november de dag van hun leven. Gekleed als professors in spé namen zij hun diploma in ontvangst. Met dans, voordracht van Bijbelverzen, toneel en presentatie van de opgedane kennis, lieten de kinderen de impact van het programma zien aan het publiek. Dr. Mwaya wa Kitavi uit Kenia – die op bezoek was voor een training van het onderwijzend personeel – reikte de certificaten uit in zijn toga en deelde een overdenking over het belang van christelijk onderwijs. De burgemeester van Milange borduurde daarop voort aan de hand van het Bijbelvers Spreuken 22:6: “Onderwijs de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daar niet van afwijken.” Het was ons gebed dat van de diploma-uitreiking een getuigenis zou uitgaan. Mooi was dat zelfs de burgemeester daaraan mocht bijdragen. Volop reden tot dankbaarheid.

Graduação

Op 1 van de 117 kleuters zijn we wel extra trots: onze dochter Iyonna – de eerste Nederlandse gediplomeerde van pre-school Novo Rebento. Als enige blanke heeft ze dapper meegedaan aan de hele ceremonie. Met Jacino kwam ze samen op het podium en heeft ze met de andere kinderen gedanst op het lied ‘Vamos construir em nome de Jesus’ (we bouwen samen in de naam van Jezus). Best heel spannend allemaal – bewust van het feit dat ze anders is – maar toch na de ceremonie wel vol verhalen. Zo is het leven van een TCK (Third Culture Kid = Kind van een 3de Cultuur).

Iyonna