Wij zijn Wiebe en Gerdine van Horssen. Samen met onze dochters Iyonna en Athalya wonen wij in Milange, Mozambique. Dit voor het uitvoeren van een missie van ‘woord en daad’ ten dienste van onze medemens in armoede. Een missie waartoe we ons geroepen weten door onze hemelse Vader.

Onze missie zien wij niet als een privéaangelegenheid. Wij vinden het belangrijk dat onze missie wordt gedeeld door familie, vrienden, gemeenteleden, collega’s en andere betrokkenen. Daarom informeren wij je graag over onze missie.

Nieuwe Bloei

“Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen.” Dit zegt de Bijbelse figuur Job in de misère van zijn bestaan. De oprichters van de lokale organisatie ESPANOR herkennen zich zowel in de misère als in de verwachting van Job. Ook wij delen in deze verwachting, sterker nog, het is het vertrekpunt van onze missie. Wij verwachten nieuwe bloei (Novo Rebento).

Persoonlijk

Wij zijn twee gewone mensen met een bijzondere God. Deze bijzondere God motiveert en inspireert ons voor onze missie. We vinden het een voorrecht en een uitdaging om te mogen wonen en werken in Afrika. Dat is niet altijd even romantisch, maar wel absoluut de moeite waard. Het is voor onszelf verrijkend en voor de ander van betekenis. Hieronder kort iets over onszelf en onze kinderen.

Werkgebied

Onze missie is gericht op Milange district in Mozambique. Dit is een door armoede geteisterd gebied grenzend aan het zuiden van Malawi. Voor de overheid van Mozambique is het district achterland. Daarom krijgt het minder aandacht en steun. In vergelijking met Malawi zijn er weinig ontwikkelingsorganisaties actief. Voor ons reden om er te wonen en te werken.

Veldwerk

Ons veldwerk is holistisch van aard. Dit houdt in dat we zowel aandacht geven aan geestelijke als materiële noden. We richten ons vooral op kinderen en jongeren. Het is ons verlangen om een generatie te vormen die in staat is om een zelfstandig bestaan op te bouwen en gemotiveerd is om de Heer Jezus Christus na te volgen met hoofd, hart en handen.