“Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen.” Dit zegt de Bijbelse figuur Job in de misère van zijn bestaan. De oprichters van de lokale organisatie ESPANOR herkennen zich zowel in de misère als in de verwachting van Job. Ook wij delen in deze verwachting, sterker nog, het is het vertrekpunt van onze missie. Wij verwachten nieuwe bloei (Novo Rebento).

Nieuwe Bloei

Armoede zien wij zowel als een geestelijk als materieel probleem. Geestelijke armoede is het ontbreken van een levende relatie met God. Materiële armoede is het ontbreken van de eerste levensbehoeften. Beiden vormen van armoede zijn in Milange realiteit. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en hekserij en onder christenen een groot gebrek aan vorming en toerusting. Op materieel gebied is er werkloosheid, kindersterfte en aids en zijn er zeer minimale opleidingsmogelijkheden. Verder heeft de burgeroorlog, die tot 1992 heeft gewoed, diepe sporen achter gelaten. Voor velen staat de misère van deze oorlog in het geheugen gegrift.

Maar wij hebben verwachting van nieuwe bloei. Een verwachting die niet van ons zelf is, maar van onze Heer Jezus Christus. Door aandacht te geven aan de geestelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van Milange district kunnen er dingen veranderen. Daarbij zijn we dankbaar met iedere kleine verandering. We houden de woorden van Jezus voor ogen dat wat wij aan één van onze naasten hebben gedaan, wij aan Hem hebben gedaan. Tenslotte zien we de verwachting van nieuwe bloei ook heel persoonlijk. Onze missie is voor ons persoonlijk verrijkend en verdiepend. God wil ons op een nieuwe plaats en op een nieuwe manier gebruiken in Zijn koninkrijk. Daarvoor zal Hij alles geven om te bloeien tot Zijn eer.