Onze missie is gericht op Milange district in Mozambique. Dit is een door armoede geteisterd gebied grenzend aan het zuiden van Malawi. Voor de overheid van Mozambique is het district achterland. Daarom krijgt het minder aandacht en steun. In vergelijking met Malawi zijn er weinig ontwikkelingsorganisaties actief. Voor ons reden om er te wonen en te werken.

Werkgebied

Milange district is 1 van de 128 districten van Mozambique en maakt deel uit van de provincie Zambezie in het noorden van het land. Het district heeft een oppervlakte van ongeveer de helft van Nederland en een inwonertal van circa 750.000 mensen. Milange is de hoofdstad van het district en ligt tegen de grens van Malawi. Tot 1992 heeft er in Mozambique een burgeroorlog gewoed. Een groot deel van de bevolking van Milange district is toen gevlucht naar Malawi. Daarna heeft een terugkeer plaats gevonden. De oorlog heeft echter diepe sporen achter gelaten.

De gezondheidssituatie in Milange is zorgelijk. Sterfte van moeder en kind rondom de zwangerschap komt veelvuldig voor. Voorzieningen op het gebied van gezondheid zijn beperkt en slecht toegankelijk. Medicijnen zijn duur en verplegend personeel is schaars. HIV/aids is een groot probleem. Tijdens de oorlog zijn veel meisjes en vrouwen verkracht. Ook ontrouw en culturele gebruiken die met seks gepaard gaan, dragen bij aan de verspreiding van HIV/aids. Hele generaties worden weggevaagd. Ongeveer de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De gemiddelde levensverwachting is 49 jaar.

Ook het onderwijs in Milange district is minimaal ontwikkeld. Nog steeds zijn veel mensen op het platteland is analfabeet. Er zijn vaak wel basisschooltjes in de dorpjes, maar de voorzieningen zijn minimaal. Het niveau van onderwijs is ver beneden peil. Veel kinderen gaan al snel op het land werken. De gewassen worden veelal verbouwd voor eigen levensonderhoud. De landbouw is echter primitief. Daardoor brengt het land vaak te weinig op. Er is behoefte aan vakgericht onderwijs.

Voor veel mensen in Afrika speelt het geloof in een geestelijke werkelijkheid een cruciale rol in het dagelijkse leven. De medicijnman ontvangt veel geloofwaardigheid. Daarom gaan mensen vaak niet naar de reguliere gezondheidszorg. Ook wordt het leven van veel mensen beheerst door angst voor vervloeking. Verder zijn voorouderverering en diverse rituelen rondom overlijden en seksualiteit nog steeds voorkomende praktijken. Qua godsdienst is de meerderheid van de mensen katholiek. Een kleiner percentage is bijbelgetrouw christen.

Meer informatie over Mozambique? Kijk op de volgende websites:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/landen,mozambique.html
ttp://nl.wikipedia.org/wiki/Mozambique