Het missiewerk van Wiebe en Gerdine staat niet op zichzelf. Diverse organisaties zijn erbij betrokken. Hieronder vind u meer informatie over deze organisaties.

  • ESPANOR
  • KIMON
  • Burgland Charitas
  • Home Team Novo Rebento
  • PKN Alblasserdam (Wijk 1)

ESPANOR

ESPANOR wil een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling van Milange district. Bijzonder is dat de organisatie zonder hulp van buitenaf is opgezet. Met grote gedrevenheid en toewijding worden diverse activiteiten ontplooid. Wiebe en Gerdine willen hierbij aansluiten en het lokale initiatief verder ontwikkelen.

KIMON

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen zij een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Verburg Charity Foundation

Burgland Charitas is de charitatieve dochterinstelling van de Burgland Groep te Stolwijk. Vanuit Bijbelse opdracht initieert en steunt de stichting projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid. Zo mag een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van armoede en bevordering van duurzame ontwikkeling.

Home Team Novo Rebento

Het Home Team is een soort schakel tussen de zendingswerkers op het veld, de uitzendende organisaties en de achterban thuis. De achterban bestaat uit iedereen die Wiebe en Gerdine een warm hart toedraagt en dit uit door meeleven, meebidden, meegeven en/of meedoen.

PKN Alblasserdam (Wijk 1)

Wijkgemeente 1 van de Protestantse Kerk in Nederland in Alblasserdam is een christelijke gemeente die haar wil laten leiden door het Woord van God – de Bijbel. Vanuit de Bijbelse opdracht om ‘alle volken te onderwijzen’ zijn Wiebe en Gerdine op 18 april 2010 vanuit deze gemeente uitgezonden naar Mozambique.