Burgland Charitas

Burgland Charitas is de charitatieve dochterinstelling van de Burgland Groep te Stolwijk. Vanuit Bijbelse opdracht initieert en steunt de stichting projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid. Zo mag een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van armoede en bevordering van duurzame ontwikkeling.

Wiebe is sinds 2005 werkzaam voor Burgland Charitas als projectcoördinator. In deze functie mocht hij kennis maken met het veldwerk en diverse ontwikkelingsprojecten in Namibië, Malawi en Mozambique.

Als uitgezonden veldwerker kan hij de activiteiten van de stichting nog beter begeleiden. Dit in samenwerking met de organisatie ESPANOR en binnen het werkgebied Milange district.

Meer informatie over Burgland Charitas? Bezoek de website: www.burglandcharitas.org.Logo Burgland Charitas