ESPANOR

ESPANOR is een interkerkelijke christelijke organisatie in Milange, Mozambique. De naam ESPANOR staat voor “Esparança Para Novo Rebento” wat vertaalt kan worden met “Verwachting Van Nieuwe Bloei”. ESPANOR heeft haar naam ontleend aan Job 14 vers 7 waar staat: “Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen.”

ESPANOR wil een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling van Milange district. Bijzonder is dat de organisatie zonder hulp van buitenaf is opgezet. Met grote gedrevenheid en toewijding worden diverse activiteiten ontplooid. Wiebe en Gerdine willen hierbij aansluiten en het lokale initiatief verder ontwikkelen.

Onderstaande film over de visie en missie van ESPANOR is gemaakt in 2016.

Zie voor meer informatie onder projecten

logo-espanor