KIMON

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen zij een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Voor Wiebe en Gerdine is Kimon de uitzendende organisatie. In het veldwerk richten Wiebe en Gerdine zich vooral op kinderen en jongeren. Zie voor meer informatie onder projecten.

Voor zowel de kosten van de uitzending als projecten is Kimon afhankelijk van de achterban van Wiebe en Gerdine. Zie voor meer informatie onder meegeven.

Meer informatie over Kimon? Bezoek de website: www.kimon.nl.

Kimon - wijst kinderen de Weg!