Eenmalige projecten

Lokale initiatieven hebben soms een impuls nodig; om vervolgens zelfstandig verder te gaan. Daarom initieert ESPANOR eenmalige projecten.

Met de eenmalige projecten wil ESPANOR beantwoorden aan specifieke noden gerelateerd aan haar drie kernactiviteiten: kleuter-/basisonderwijs, vakonderwijs en rurale gebiedsontwikkeling. In samenwerking met diverse partnerorganisaties heeft ESPANOR diverse infrastructurele voorziening gerealiseerd. Daarmee wordt beantwoord aan de huisvestingsbehoefte van ESPANOR. Ook zijn investeringen gedaan in materiaal: van onderwijsmateriaal tot technische gereedschap; van cursusboeken tot computers; van speeltoestellen tot motorfietsen.

Deze pagina geeft een overzicht van de lopende en gerealiseerde projecten. Informatie over de voortgang van de projecten wordt regelmatig gedeeld via de pagina actueel. Ga naar aanmelden om via de mail op de hoogte te worden gehouden van nieuwe berichten.

Lopende projecten

– Bouw multifunctioneel lokalenbok 2017
– Containerinzameling Mozambique 2017
– Eenmalige investeringen kleuter-/basisonderwijs 2017
– Eenmalige investeringen vakonderwijs 2017
– Algemene bouwprojecten 2017

Gerealiseerde projecten

– Bouw kleuterschool, omheining, watervoorziening
– Bouw kantoor
– Bouw hostel
– Bouw lokalenblok, bibliotheek, studiecentrum, sanitair
– Bouw motorstalling en generatorhok
– Bouw gaarkeuken
– Terreininrichting (parkeerplaatsen, recreatiebanken, informatieborden)
– Aanschaf motorfietsen
– Aanschaf kantoorinrichting en elektronische apparatuur (ICT)
– Aanschaf cursusmateriaal en diverse lectuur (t.b.v. bibliotheek)
– Containerinzameling en verzending (4x 20 voet en 1x 40 voet)
– Noodhulp fase 1 (2015), 2 en 3 (2016)
– Eenmalige investeringen kleuter-/basisonderwijs (o.a. speeltoestellen)
– Eenmalige investeringen vakonderwijs

Bijdragen

– Steun de eenmalige projecten via Novo Rebento (ga naar meegeven)
– Geef (geld voor) specifiek materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)