Gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling moet beginnen aan de basis. Daarom is ESPANOR actief in het promoten van rurale gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Met het programma voor rurale gebiedsontwikkeling wil ESPANOR de dorpsgemeenschappen stimuleren in haar ontwikkeling. In samenwerking met diverse partnerorganisaties initieert ESPANOR inmiddels een scala van uiteenlopende activiteiten, waaronder alfabetisering, duurzame landbouw, mobilisatie van de kerk in samenleving (UMOJA), microfinanciering, promotie van kinderrechten, training van kerkleiders, kinderwerkers en jongerenwerkers.

Kenmerkend voor de werkwijze van ESPANOR bij al deze activiteiten is de samenwerking met de lokale kerk. De kerk is geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in de samenleving. ESPANOR wil de kerk daarbij helpen door vrijwilligers te trainen in de verschillende interventies. De strategie is die van ‘train de trainer’, zodat zij anderen kunnen onderwijzen in hun eigen omgeving. Dat resulteert al snel in een heus sneeuwbaleffect.

Omdat met vrijwilligers wordt gewerkt, zijn de activiteiten op dorpsniveau volledig zelfredzaam. Voor de interventie van ESPANOR is echter financiering van buitenaf nodig. Daarom zoekt ESPANOR voortdurend partners die daaraan bij willen dragen.

Projectinformatie:

Doelstelling
– Het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling
– Het trainen en mobiliseren van de kerk in de samenleving

Strategie
– Het samenwerken met de lokale kerk
– Het trainen van trainers (2 Timotheüs 2:2)

Bereik
– Kerkleiders: +/- 175
– Kinderen/jongeren: +/- 2.500
– Landbouwers: +/- 900

Bijdragen
– Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
– Geef (geld voor) specifiek materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)