Kleuter-/Basisonderwijs

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Daarom is ESPANOR aanbieder en promotor van christelijk kleuter- en basisonderwijs in Mozambique.

Met het kleuteronderwijs programma wil ESPANOR kinderen voorbereiden op het basisonderwijs. En hen ook de Bijbelse boodschap meegeven. In 2012 opende kleuterschool Novo Rebento haar deuren. Daar krijgen jaarlijks zo’n 100 kinderen les. Maar de vraag naar kleuteronderwijs is groot. Daarom zet ESPANOR in samenwerking met de lokale kerk dependances op. In het kerkgebouw wordt door vrijwilligers les gegeven. De dependances zijn voor de kerk een mogelijkheid om in woord en daad te getuigen van de liefde van Christus.

Met het basisonderwijs programma wil ESPANOR kinderen kwalitatief goed christelijk basisonderwijs aanbieden. In 2014 heeft het ministerie van onderwijs ESPANOR toestemming gegeven om een eigen school te starten. De overheid zorgt voor het onderwijzend personeel, terwijl de directievoering in handen is van ESPANOR. Ieder jaar wordt basisschool Novo Rebento uitgebreid met een nieuwe klas, zodat in 7 jaar tijd alle klassen worden aangeboden.

ESPANOR streeft naar zelfredzaamheid van het kleuter- en basisonderwijs. Tegelijkertijd wil de organisatie kansarme kinderen met haar onderwijs bereiken. Op de kleuter- en basisschool komen kinderen vanuit diverse milieus. Kinderen met financieel beter gestelde ouders, betalen de kostprijs. Terwijl kansarme en weeskinderen gesponsord worden.

Projectinformatie:

Doelstelling
– Het aanbieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs voor ieder kind

Strategie
– Het aanbieden van kleuter-/basisonderwijs via eigen centrum
– De opzet van dependances i.s.m. de lokale kerk

Bereik
– Kleuteronderwijs: +/- 420 kinderen
– Basisonderwijs: +/- 175 kinderen

Bijdragen
– Sponsor een kansarm / weeskind (ga naar  Sponsor een kind)
– Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
– Werf fondsen voor de bouw van nieuwe lokalen (in afstemming met Wiebe en Gerdine)
– Geef (geld voor) educatief materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)