Praktijkgericht vakonderwijs

Mensen helpen is goed, mensen leren zichzelf te helpen is beter. Daarom is ESPANOR aanbieder en promotor van praktijkgericht vakonderwijs.

Met het vakonderwijs programma wil ESPANOR jongeren praktische skills aanleren, waarmee zij verder een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen. In 2013 startte ESPANOR een basiscursus informatica. Later werd het onderwijsaanbod uitgebreid met Engels, kledingmakerij, landbouw, secretariaat, theologie, ICT en elektra. Maar wat ESPANOR betreft blijft het daar niet bij. Jaarlijks wil ESPANOR nieuwe cursussen toevoegen aan haar onderwijsaanbod.

Kenmerkend voor de werkwijze van ESPANOR is de integrale aanpak. Naast vaktechnische vaardigheden, krijgen de studenten les in ondernemerschap. Zodat ze ook in staat zijn om met de geleerde skills een eigen bedrijfje op te zetten. Verder ontvangen de studenten les in christelijke levensbeschouwing. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke en algemene vorming van de cursisten.

ESPANOR streeft naar zelfredzaamheid van het vakonderwijs programma. Vanuit het lesgeld en de inkomsten uit productie worden de kosten betaald. Voor sommige jongeren is het lesgeld echter een te hoge drempel. Voor hen zoekt ESPANOR partners die studiebeurzen ter beschikking willen stellen. Zodat er gelijke kansen zijn voor iedereen.

Projectinformatie:

Doelstelling
– Het promoten aan zelfredzaamheid (werkgelegenheid) van jongeren
– Het ontwikkelingen van vakmanschappen in Mozambique

Strategie
– Het aanbieden van praktijkgericht vakonderwijs
– Een integrale aanpak: ondernemerschap en levensbeschouwing

Bereik
– Studenten: +/- 150

Bijdragen
– Steun het project via Novo Rebento (ga naar meegeven)
– Werf fondsen voor de bouw van nieuwe lokalen (in afstemming met Wiebe en Gerdine)
– Geef (geld voor) vakonderwijs materiaal (in afstemming met Wiebe en Gerdine)