Voortzetting Novo Rebento

Eind juni hopen wij terug te keren naar Nederland. Dat betekent echter geen punt achter het werk van Novo Rebento. Vanuit Nederland hopen wij betrokken te blijven bij het werk van ESPANOR in Milange, Mozambique. Lees hierover meer in de brief aan onze achterban. Mogen wij ook een beroep doen op de voortzetting van uw en jouw betrokkenheid?

Klik hier voor de brief aan de achterban