Planten doen het alleen goed als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. We noemen dit groeivoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld licht, lucht en water. Zoals planten bepaalde groeivoorwaarden hebben, geldt dit ook voor de missie van Novo Rebento. Allereerst is Gods zegen een onmisbare voorwaarde. Maar ook jouw betrokkenheid is van groot belang.

Betrokken zijn bij Novo Rebento kan op verschillende manieren. We hebben dit samengevat in 4 kernwoorden:

  • Meeleven
  • Meebidden
  • Meegeven
  • Meedoen

Meer informatie vind je onder de betreffende kopjes. Ook kan je voor vragen opnemen met ons Home Team.

Meeleven

Novo Rebento is geen privéinitiatief. Samen mogen we bouwen aan Gods Koninkrijk in Mozambique.

Meegeven

Geven aan Novo Rebento is investeren in de bouw van Gods Koninkrijk in Mozambique. Voor de missionaire en diaconale projecten van de organisatie ESPANOR is jaarlijks geld nodig.

Meebidden

Gods zegen is een onmisbare groeivoorwaarde. Hier mogen we Hem om vragen in het gebed. We mogen bidden met verwachting van nieuwe bloei.

Meedoen

Novo Rebento geeft u ook de mogelijkheid om zelf actief mee te doen. Dat kan zowel hier in Nederland als daar in Mozambique.