Om het onderwijs op de pre-school en basisonderwijs toegankelijk te maken voor kansarme kinderen is via de stichting KIMON een sponsorprogramma opgezet.

Weeskinderen worden in Mozambique maar al te vaak achtergesteld. Daarom verdienen juist zij het om een eerlijke kans te krijgen. Door ESPANOR wordt preschool en basisonderwijs aangeboden. Op het hoofdgebouw van de school van ESPANOR en op de dependances die worden opgezet in samenwerking met lokale kerken, krijgen wees en kansarme kinderen goed christelijk onderwijs aangeboden. Daarvoor is een sponsorbedrag van 30 euro per maand per kind nodig. Hiervan wordt het lesgeld, onderwijsmateriaal, een eenvoudige maaltijd en schooluniform betaald. Een kind volgt het preschool onderwijs gedurende één of twee jaren. Sommige kinderen vervolgen het basisonderwijs via ESPANOR. Andere kinderen stromen voor het basisonderwijs in bij de overheidsscholen in Milange.

Wilt u één van deze kinderen de kans geven om goed onderwijs te volgen in een op Christusgerichte omgeving?

Dan verwijzen wij u naar het sponsoroverzicht van Stichting KIMON https://kimon.nl/sponsor-een-kind/ en kies voor één van onze kinderen in Mozambique.