Bouw hostel in afrondende fase

Alles wijst erop dat het gaat lukken; de bouw van een prachtige hostel in slechts 10 maanden tijd. In maart 2014 ging het project van start; nu is het in de afrondende fase. Begin 2015 zal het in gebruik worden genomen voor de jaarlijks tientallen seminars van ESPANOR.

Nieuw is dat ESPANOR deze keer bouwt in eigen beheer. Door een daadkrachtig team bestaande uit een bouwkundige, architect, voorman en coördinator wordt voortvarend leiding gegeven aan het project. De foto’s laten het resultaat zien. Naar Afrikaanse maatstaven mag je zeker spreken van een stukje vakmanschap.

ESPANOR wil graag haar bouwactiviteiten voortzetten met dit fantastische team. De bouw van ons volgende project – een multifunctioneel lokalenblok en sanitair blok – is tot in de details uitgewerkt. Wat resteert is voldoende financiële middelen om ook daadwerkelijk van start te gaan. Klik hier voor meer projectinformatie en mogelijkheden voor ondersteuning.