Containerinzameling voor Mozambique

Goed materiaal voor succesvol kleuter-, basis- en vakonderwijs in Mozambique!

Met dat doel voor ogen wil de stichting Burgland Charitas een container hulpgoederen inzamelen voor de organisatie ESPANOR. De Baanderij (www.debaanderij.nl) in Gouda gaat deze containerinzameling coördineren. Het streven is om de verscheping medio november 2017 te laten plaatsvinden.

Door de organisatie ESPANOR is een complete materialenlijst opgesteld; variërend van naaimachines tot computers, van kantoorartikelen tot sportartikelen en van landbouwmateriaal tot transportmiddelen. Klik hier voor het downloaden van deze lijst en kijk waar u heel concreet kunt bijdragen.

Belangrijk:
•  Wilt u materiaal bijdragen? Neem dan contact op met veldwerker Wiebe van Horssen om af te stemmen of (1) het materiaal bruikbaar is en (2) waar de spullen kunnen worden afgeleverd.

•  Wilt u een gift overmaken? Deze is van harte welkom op NL07RABO0118565745 t.n.v. stichting Burgland Charitas. Wilt u bij        omschrijving ‘Containerinzameling Mozambique 2017′ vermelden.