Containerinzameling voor vakschool EVTI en TDCC in Malawi

Goed materiaal voor succesvol vakonderwijs in Malawi! – Met dat doel voor ogen wil de stichting Burgland Charitas in 2015 een container hulpgoederen inzamelen voor haar partnerorganisaties EVTI en TDCC. Burgland Charitas werkt al sinds 2007 samen met beide vakscholen, die in de achterliggende jaren hebben bewezen een succesvolle bijdrage te leveren aan relevant beroepsonderwijs in één van de armste landen ter wereld. Meer dan 90% van de afgestudeerde studenten van EVTI en TDCC vindt binnen 6 maanden een baan, wat de kwaliteit en doeltreffendheid van deze opleidingscentra nog eens onderstreept.

Om blijvend van succes te zijn, is echter wel dringend nieuw en up-to-date materiaal nodig. De computers van de IT-opleiding van TDCC bijvoorbeeld hebben na ruim 15 jaar hun werk wel gedaan. En bij EVTI is er veel behoefte aan nieuwe metaalbewerking machines en divers gereedschap. De industrie in Malawi ontwikkeld zich steeds verder en vakschool EVTI mag zeker niet achterblijven. Daarnaast zijn de klaslokalen en kantoren van beide scholen beperkt uitgerust en is ook aanvullend materiaal voor bijvoorbeeld sport en spel meer dan welkom. Kortom, reden genoeg om goederen in te zamelen voor deze 2 vakscholen.

Graag doen we in dit kader een beroep op bedrijven, organisaties en privé personen; ofwel een beroep op u en op jou. Om de Materialenlijst door te nemen en te overwegen waar u kunt bijdragen; zowel in de gevraagde goederen als in een donatie voor de aankoop van materiaal en de kosten van transport. Op deze wijze draagt u bij aan de gezamenlijke missie van de stichting Burgland Charitas en haar partnerorganisaties EVTI en TDCC in Malawi. Om jongeren op weg te helpen naar een zelfredzaam bestaan.

Belangrijk:
• Wilt u materiaal bijdragen? Neem dan contact op met onze veldwerker Wiebe van Horssen om af te stemmen of (1) het materiaal bruikbaar is en (2) waar de spullen kunnen worden afgeleverd.
• Wilt u een gift overmaken? Deze is van harte welkom op NL07RABO0118565745 t.n.v. stichting Burgland Charitas. Wilt u bij de omschrijving ‘Containerinzameling Malawi 2015’ vermelden.

Vakschool EVTI in het kort
EVTI (ECOM Vocational Training Institute) – opgericht in 1998 – is een vakschool in Blantyre (Malawi) die zich inzet voor praktijkgericht technisch onderwijs om daarmee kansarme jongeren aan een baan te helpen of een eigen onderneming te starten. Momenteel biedt EVTI een opleiding in werktuigbouwkunde en metaalbewerking. De komende jaren hoopt de vakschool haar onderwijsaanbod verder uit te breiden met o.a. een opleiding in schilderwerkzaamheden, klein onderhoud en reclame en belettering.

Kenmerkend voor EVTI is:
* Een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven
* Training in Bijbelse normen en waarden
* Gezonde autonomie (zelfredzaamheid en zelfbestuur)

Vakschool TDCC in het kort
TDCC (TEEM Development Centre College) – opgericht in 2007 – is een aanbieder van kwalitatief hoogwaardige commercieel/administratieve opleidingen vanuit haar centrum in Zomba (Malawi). Momenteel biedt TDCC opleidingen in ICT, bedrijfsadministratie, human resources management, secretariaat en rurale gebiedsontwikkeling.

Kenmerkend voor TDCC is:
* Examinering via gerenommeerde entiteiten
* Vernieuwend en up-to-date onderwijsaanbod
* Goede aansluiting op de arbeidsmarkt

EVTI en TDCC over Burgland Charitas
• http://www.burglandcharitas.nl/referenties/evti
• http://www.burglandcharitas.nl/referenties/tdcc