Diepgaande conferentie en kleurrijke diploma-uitreiking

Van 23 t/m 25 juli vond de jaarlijkse conferentie voor kerkleiders plaats. Deze keer met het thema ‘Kinderen eerst!’ Aan het eind ontvingen de eerste 18 theologie studenten van ESPANOR hun diploma en 14 studenten hun deelcertificaat. Een feestelijk moment!

Jaarlijks organiseert ESPANOR een conferentie voor kerkleiders. Dit jaar met Frik van Rensburgen (CEF Zuidelijk Afrika) en Joseph Kondowe (CEF Malawi) als gastsprekers. Op aansprekende wijze gingen zij in op het belang van kinderevangelisatie vanuit de christelijke gemeente. We hopen dat de kerkleiders nog meer gemotiveerd zijn om kinder- en jongerenwerk vorm te geven.

Aan het eind van de conferentie was de jaarlijkse diploma-uitreiking. Dit jaar ontvingen de eerste 18 theologie studenten hun diploma. Zij hebben de complete ‘vorming en toerusting opleiding voor kerkleiders’ afgerond. Een hele prestatie. De andere 14 studenten kregen hun deelcertificaat.

De foto’s geven een indruk van de conferentie en de afstudeerceremonie. Het was een kleurrijk en feestelijk gebeuren. Bidt dat het geleerde nu bovenal in de praktijk zal worden gebracht en zo tot zegen mag zijn voor de bouw van het Koninkrijk in Mozambique.