Eindejaarsgroet Home Team Novo Rebento

Jezus zegt: “Ik ben het Licht van de wereld” (Johannes 8:12)
Jezus zegt: “Jullie zijn het licht van de wereld”
(Mattheüs 5:14)

Het jaar 2019 loopt teneinde. Met dankbaarheid blikken we terug. Met verwachting vooruit. Graag willen we u en jou bedanken voor de blijvende betrokkenheid bij Novo Rebento. God gaat door met zijn werk in Mozambique en zegent het werk van Novo Rebento.

Terugblik veldwerk
Het achterliggende jaar is er weer veel gebeurd. Wiebe bracht drie veldbezoeken ter plaatse. Vanuit Novo Rebento werd bijgedragen aan de opzet van drie nieuw kleuterschooltjes. Verder mochten we doorgaan met het trainen van kinderwerkers en toerusten van kerkleiders. Via het sponsorprogramma zien we wees- en kansarme kinderen tot bloei komen. Wat begon als een kleinschalig initiatief, is uitgegroeid tot een impactvol programma.

Beëindiging en voortzetting
Per 1 januari 2020 wordt de personele begeleiding (door Wiebe) van de missionaire en diaconale projecten van Novo Rebento via de stichting Kimon beëindigd en via de stichting Verburg Charity voortgezet. Inhoudelijk verandert er dus eigenlijk niets. Financieel betekent dit wel dat alle bijdragen aan Novo Rebento nu volledig besteed kunnen worden aan de projecten.

Uitbreiding Home Team
Home Team Novo Rebento is in 2019 uitgebreid met Ariën van der Dussen en André en Lydia van der Linden. Daarnaast zijn Thony Verhaar, Arie-Piet van Mullem en Pitrik van Veen actief als lid. Van Trins Zijderveld hebben we dit jaar afscheid genomen. We zijn dankbaar voor de inzet van de leden en de diverse vrijwilligers voor de projecten van Novo Rebento.

Financiële update
Home Team Novo Rebento heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks € 15.000 in te zamelen ten behoeve van de missionaire en diaconale projecten van ESPANOR in Milange, Mozambique. Tot op 31 oktober 2019 mochten wij € 7.560 aan inkomsten ontvangen via giften en acties. Wij hopen dat ook u een eindejaargift wilt overwegen om ons streefbedrag te behalen.

Word donateur
Bent u nog geen donateur? Dan nodigen wij u graag uit om ons te helpen om het werk van ESPANOR te blijven ondersteunen. U kunt uw gift overmaken naar NL78 RABO 0156014033 t.n.v. CvK Herv. Gem. inzake Novo Rebento. Uw gift komt volledig ten goede aan het missiewerk ter plaatse. Zie voor meer informatie: http://www.novorebento.nl/projecten/

Sponsor een kind
Ook willen wij jaarlijks 75 wees- en kwetsbare kinderen in Milange, Mozambique sponsoren. Tot op 31 oktober 2019 mochten wij 44 sponsors begroeten. Voor 31 kinderen zoeken we nog een sponsor. Dit project verloopt rechtstreeks via de stichting Kimon.

Word sponsor
Voor slechts € 1 per dag sponsort u een kind in Mozambique en maakt u goed christelijk onderwijs mogelijk. Daarnaast wordt uw sponsorbijdrage gebruikt voor voedselhulp, kleding, lesmateriaal en wanneer nodig medische zorg. Zie voor meer informatie: https://kimon.nl/sponsor-een-kind/

Licht van de wereld
Wereldwijd wordt op 25 december Kerstfeest gevierd. Jezus kwam bij ons als het Licht van de wereld en roept ons op om licht in de wereld te zijn. Wereldwijd klinkt het refrein “vrede op aarde”. Het Hebreeuwse grondwaard ‘shalom’ kan vertaald worden met ‘bloei’. Daar gaat het ons om; dat kinderen en jongeren tot bloei mogen komen in Mozambique. Mede dankzij uw steun.

Wij wensen u betekenisvolle Kerstdagen en een bloeiend 2020!