Getrainde leiders voor kerk Mozambique …

Een nieuwe lichting kerkleiders is getraind via het vorming en toerustingsprogramma van ESPANOR. Op 8 december 2017 mochten zijn hun diploma in ontvangst nemen; een feestelijke aangelegenheid.

Vind jij het belangrijk dat de kerk in Mozambique geworteld is in Gods Woord? Geef dan een eindejaargift voor het project vorming en toerusting van kerkleiders, opdat dit werk zijn voortgang mag vinden. Klik hier voor doneren.