Gezocht: experts/vrijwilligers (2015/2016)

De organisatie ESPANOR in Milange, Mozambique is op zoek naar experts / vrijwilligers die voor een korte periode (circa 2 weken tot 3 maanden) zijn of haar kennis en ervaring willen inzetten op haar diverse projecten. De expert / vrijwilliger werkt daarbij samen met de lokale werkers van ESPANOR en speelt vooral een adviserende en coachende rol.

ESPANOR is een door en voor Mozambikanen opgerichte organisatie die wil bijdragen aan de sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling van Milange district. Onderwijs vormt de spil in het werk. In de achterliggende 5 jaar zijn o.a. projecten opgezet op het gebied van pre-school en basisonderwijs, training in kinder- en jongerenwerk, landbouwontwikkeling, theologische vorming en toerusting, informatica en Engels. De komende jaren hoopt ESPANOR haar werk verder uit te breiden met o.a. diverse vakgerichte opleidingen en voortgezet onderwijs.

Klik op de link voor meer informatie over het Vrijwilligers programma ESPANOR 2015/2016.