Groot is Uw trouw, o Heer!

Het is ruim 8 jaar geleden dat wij werden uitgezonden naar Mozambique. Sinds eind juni zijn wij weer terug in Nederland. Op de dag van ons vertrek uit Afrika zongen we nog het lied: “Groot is Uw trouw, o Heer!” Ons ‘laatste’ lied op Afrikaanse bodem. Een lied wat de achterliggende 8 jaar typeert. God heeft ons gezegend, bewaard en gespaard.

Een droom wordt werkelijkheid
Het was in 2008 dat ik (Wiebe) mijn eerste ontmoeting had met de leden van de organisatie ESPANOR in Milange, Mozambique. Zij deelden hún visie en verlangen voor hún land en hún volk. Plannen voor kleuteronderwijs, basisonderwijs, vakonderwijs en rurale gebiedsontwikkeling werden gesmeed.

Nu – 10 jaar later – zien we dat de droom van toen steeds meer werkelijkheid is geworden. ESPANOR heeft zich ontwikkeld tot een mooie en dynamische organisatie. Met 64 fulltime werkers, 23 leden, meer dan 15 partnerorganisaties, tientallen partnerkerken, honderden vrijwilligers en duizenden mensen die bereikt worden. Onze ‘Esperança Para Novo Rebento’ (verwachting van nieuwe bloei) is niet beschaamd.

“Home is where your heart is”
En dan komt het moment dat je daar afscheid van moet nemen. Van een land en van mensen die je hart hebben geraakt. Van een levensmissie waarvoor we 8 jaren van ons leven hebben gegeven. Dat is niet eenvoudig. Maar we geloven dat het Gods tijd is. En daarom is het goed; voor ons gezin en ook voor ESPANOR.

Op de terugreis vroeg een grensbeambte in Malawi: “Ga je nu naar huis?” Ik antwoorde met een Afrikaanse spreuk: “Home is where your heart is.” Oftewel: “Thuis is waar je hart is.” Afrika is in ons hart en zal dat blijven. Wij hebben de achterliggende jaren ontzettend veel geleerd van de Afrikaanse cultuur. Afrikanen zijn mooie mensen met een veerkracht, optimisme en enthousiasme waarvan wij als Westerlingen veel kunnen leren.

Wij zijn dankbaar voor de mogelijkheid die er was om gedurende 8 jaren God en de naaste te dienen in Afrika. Met ‘vallen en opstaan’ hebben we gezocht naar wegen om een blijvend verschil te maken in de levens van mensen. Sommige projecten waren succesvol; andere projecten een goede leerervaring.

Geen punt, maar een komma!
Sinds eind juni zijn we terug op Nederlandse bodem; om ons hier te her-vestigen en te re-integreren. Deze ‘move’ betekent echt niet dat er achter het werk in Mozambique – en onze betrokkenheid daarbij – een punt komt te staan. Het wordt hooguit een komma.

Per 1 juli 2018 ben ik parttime in dienst bij Kimon (met ondersteuning vanuit het Home Team) en VCF. Vanuit deze dienstverbanden mag ik het werk in ESPANOR blijven begeleiden en coachen, want dat is nog wel nodig.

Als we terugkijken op de achterliggende 8 jaren, zien en ervaren wij Gods trouw over ons leven. Hij heeft bewaard en gespaard en kracht en wijsheid gegeven om ons werk te doen. Met vertrouwen zien we dan ook de toekomst tegemoet. Het is mooi dat we samen ‘ons pad mogen vervolgen’ ten dienste van de medemens. We zien uit naar een mooi vervolg van onze reis achter de komma.

Op 22 juni namen we afscheid van onze collega’s van ESPANOR

Op 24 juni namen we afscheid van de kerkelijke gemeente IRM