Voor de GZB naar Mozambique

Door de GZB ben ik (Wiebe) onlangs gevraagd om de Igreja Reformada in Moçambique (IRM Mphatso Sinode) met raad en daad bij te staan.

Om die reden hoop ik a.s. maandag (23/07) voor een kleine twee weken alweer af te reizen naar Mozambique voor het geven van training, begeleiding, coaching en toerusting.

Het is mijn hoop en gebed om op deze manier bij te dragen aan de visie en missie van de IRM in het algemeen en de projecten in samenwerking met de GZB in het bijzonder.

Ondanks dat de IRM Mphatso enkele honderden kilometers bij Milange vandaan ligt, hoop ik toch ook nog een bezoek te kunnen brengen aan ESPANOR.

Bid(t) u/jij mee voor een zegenrijk bezoek met goede ontmoetingen tot uitbreiding van Gods koninkrijk en verheerlijking van Zijn naam.