Inzameling SmartPhones voor Mozambique

Geef nu je gebruikte smartphone een tweede leven in Mozambique!

De mobiele telecommunicatie heeft zich in de achterliggende jaren snel ontwikkeld in Afrika en is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven.

Ook voor het werk van de organisatie ESPANOR heeft dit grote voordelen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s maken en versturen via WhatsApp of delen via Facebook. Zo kan de communicatie worden vereenvoudigd.

Om die reden willen we smartphones inzamelen voor een aantal sleutelfiguren binnen Espanor. Afgeven van jouw gebruikte smartphone kan bij Wiebe van Horssen (06-28196630).