Nieuwsbrief - september 2015

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

In deze nieuwsbrief vertellen wij weer iets over ons wonen en werken in Milange, Mozambique.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Wiebe, Gerdine, Iyonna & Athalya van Horssen

Gezinsfoto