“Voor een boom is er altijd hoop: als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit, er blijven nieuwe loten komen.” Dit zegt de Bijbelse figuur Job in de misère van zijn bestaan. De oprichters van de organisatie ESPANOR herkennen zich zowel in de misère als in de verwachting van Job. Ook wij delen in deze verwachting, sterker nog, het is het vertrekpunt van onze missie. Wij verwachten nieuwe bloei (Novo Rebento).

Mozambique is een land met veel armoede, werkeloosheid, kindersterfte, aids en minimale opleidingsmogelijkheden. De burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en een groot gebrek aan vorming en toerusting.

Maar toch hebben wij verwachting van nieuwe bloei. Onder de vlag van ‘Novo Rebento’ steunt de stichting KIMON diverse onderwijsprojecten van de organisatie ESPANOR in Mozambique. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Deze projecten worden vanuit de stichting KIMON begeleid door Wiebe van Horssen. Samen met zijn gezin was hij van april 2010 t/m juni 2018 uitgezonden als veldwerker. Nu zet hij de begeleiding vanuit Nederland voort; terwijl de lokale christenen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering; want zij zijn de beste zendingswerkers. Zij kennen de taal, de cultuur en blijven.