Samenwerking

Het werk van Novo Rebento staat niet op zichzelf. Diverse organisaties en initiatieven zijn erbij betrokken. Hieronder vind u meer informatie over deze organisaties.

ESPANOR

ESPANOR wil een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling van Milange district. Bijzonder is dat de organisatie zonder hulp van buitenaf is opgezet. Met grote gedrevenheid en toewijding worden diverse activiteiten ontplooid.

KIMON

Stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen zij een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Verburg Charity Foundation

Verburg Charity Foundation is de charitatieve dochterinstelling van De Vries en Verburg Bouw B.V. Vanuit Bijbelse opdracht initieert en steunt de stichting projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid. Zo mag een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van armoede en bevordering van duurzame ontwikkeling.

Home Team Novo Rebento

Novo Rebento ondersteunt de missionaire en diaconale projecten van de organisatie ESPANOR en vormt de schakel tussen de achterban en het veldwerk. De achterban bestaat uit iedereen die Novo Rebento een warm hart toedraagt en dit uit in meeleven, meebidden, meegeven en/of meedoen.

PKN Alblasserdam (Wijk 1)

Wijkgemeente 1 van de Protestantse Kerk in Nederland in Alblasserdam is een christelijke gemeente die haar wil laten leiden door het Woord van God – de Bijbel. Vanuit de Bijbelse opdracht om ‘alle volken te onderwijzen’ ondersteunt de gemeente het werk van Novo Rebento.