ESPANOR

ESPANOR wil een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische en geestelijke ontwikkeling van Milange district. Bijzonder is dat de organisatie zonder hulp van buitenaf is opgezet. Met grote gedrevenheid en toewijding worden diverse activiteiten ontplooid.

Onderstaande film over de visie en missie van ESPANOR is gemaakt in 2016.

Zie voor meer informatie onder projecten

logo-espanor