Home Team Novo Rebento

Novo Rebento ondersteunt de missionaire en diaconale projecten van de organisatie ESPANOR en vormt de schakel tussen de achterban en het veldwerk. De achterban bestaat uit iedereen die Novo Rebento een warm hart toedraagt en dit uit in meeleven, meebidden, meegeven en/of meedoen.

Logo Novo Rebento