KIMON

Stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen zij een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Meer informatie over Kimon? Bezoek de website: www.kimon.nl.

Kimon - wijst kinderen de Weg!