Kleuter- en Basisonderwijs

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre van zelfsprekend. Daarom steunt Novo Rebento dit project voor christelijk kleuter- en basisonderwijs.

Vorming en Toerusting

De kerk in Mozambique wordt veelal geleid door ongetrainde voorgangers. Weinig diepgang is het resultaat. Met de ondersteuning aan dit project wil Novo Rebento daar verandering in brengen.

Kinder- en Jongerenwerk

De kinderen van vandaag zijn de kerk van morgen. Toch wordt er vanuit de kerk in Mozambique maar weinig aandacht aan hen gegeven. Daarom steunt Novo Rebento kinder- en jongerenwerk.

Sponsor een Kind

Wees- en kwetsbare kinderen worden in Mozambique vaak achtergesteld. Daarom verdienen juist zij een eerlijke kans. Met het sponsor een kind project wil Novo Rebento hen die kans geven.