Kinder- en Jongerenwerk

Projectnummer: MZ003

Streefbedrag: € 15.000 per jaar

De kinderen van vandaag zijn de kerk van morgen. Toch wordt er vanuit de kerk in Mozambique maar weinig aandacht aan hen gegeven. Daarom steunt Novo Rebento kinder- en jongerenwerk.

ESPANOR traint jaarlijks tientallen kinder- en jongerenwerkers van de lokale kerken, zodat die op hun beurt het Evangelie van Jezus Christus doorgeven op bijvoorbeeld de kinderclub en zondagschool.

Voor de kosten van kinderwerkmateriaal, seminars, begeleidingsbezoeken en conferenties is ondersteuning nodig. Steun dit project en zaai het Evangelie in de harten van kinderen.