Kleuter- en Basisonderwijs

Projectnummer: MZ001

Streefbedrag: € 18.000 per jaar

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre van zelfsprekend. Daarom steunt Novo Rebento dit project voor christelijk kleuter- en basisonderwijs.

Beiden onderwijsprogramma’s worden aangeboden vanuit ESPANOR’s centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid.

Voor de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van de nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal is ondersteuning nodig. Daar kunt u aan bijdragen.