Vorming en Toerusting

Projectnummer: MZ002

Streefbedrag: € 15.000 per jaar

De kerk in Mozambique wordt veelal geleid door ongetrainde voorgangers. Weinig diepgang is het resultaat. Met de ondersteuning aan dit project wil Novo Rebento daar verandering in brengen.

ESPANOR traint kerkleiders via theologisch afstandsonderwijs volgens het ‘train-de-trainer-model’. Op diverse locaties komen leiders van verschillende denominaties bij elkaar om Bijbelonderwijs te ontvangen.

Voor de kosten van seminars, cursusmateriaal, begeleidingsbezoeken en conferenties is ondersteuning nodig. Met uw bijdrage maakt u vorming en toerusting voor honderden kerkleiders mogelijk.