Uitgelicht: Bezoek vanuit Mozambique

Van 6 t/m 16 oktober brengen ds. João Herbath Kachemue (voorzitter), ds. Álvaro de Sousa Colher (directeur) en Peterson Iron Banda (programmaleider) namens de organisatie ESPANOR een bezoek aan Nederland.

Waarom? Om u en jou te ontmoeten; om van kerken, initiatieven en organisaties hier te leren; en ook om ervaringen uit Mozambique te delen. Zodat er wederzijdse verbondenheid beleefd mag worden en de betrokkenheid op de bouw van Gods Koninkrijk wereldwijd mag groeien.

Zondag 7 oktober
Tijdens de morgendienst hopen de bezoekers zich voor te stellen aan de gemeente. Na de dienst is er een ontmoeting in ‘De Damsteen’ met een interactief programma voor jong en oud(er). In aanwezigheid van de kinderen van de zondagschool (en de hele gemeente), zullen de bezoekers iets laten zien van het kinderwerk in Afrika. Verder krijgt u en jij volop de gelegenheid om vragen te stellen over gezinsleven, het werk van ESPANOR en over kerk en geloof in Mozambique. Bem-vindo! Welkom!

Zondag 14 oktober
Tijdens de morgendienst hoopt ds. Álvaro de Sousa Colher het Woord van God te bedienen. Álvaro is medeoprichter van ESPANOR en sinds 2016 de algemeen directeur. Met voortvarende en pragmatische hand weet hij leiding te geven aan de snelgroeiende organisatie. In het weekend bedient hij verder als pastor een Bijbelgetrouwe gemeente in Milange. Álvaro studeerde theologie via het (mede door de GZB opgerichte) opleidingsinstituut Hefsiba. Na de kerkdienst is er de gelegenheid om de mannenbroeders de hand te schudden.